Удружење професора француског језика Србије

Удружење наставника француског језика Србије основано је у јуну 1997. године на иницијативу неколицине професора из Београда као удружење грађана које повезују интереси струке.

Оснивачка седница одржана је 6. јуна 1997. године у Француском културном центру у присуству тридесетак професора из Београда и целе Србије и представника ФКЦ-а, на којој су изабрани чланови Извршног и Надзорног одбора Удружења.

На годишњој скупштини, одржаној у октобру 2008. године, промењено је име Удружења, па се оно од тада зове Удружење професора француског језика Србије

Удружење је друштвена, невладина, неполитичка организација чији су циљеви одређени Статутом и односе се на стручно усавршавање наставника француског језика и охрабривање ученика у основним и средњим школама у Србији да уче француски језик. Такође се подстиче учешће у организацији и реализацији наставе француског језика у оквиру школског система у Републици Србији, и сарадња са сродним асоцијацијама и институцијама у земљи и иностранству.

Током свог постојања, Удружење се бавило стручним усавршавањем професора француског језика на целој територији Србије, организовањем семинара и стажева. Удружење такође организује и подржава Фестивал франкофоног позоришта уз учешће гостију из више европских земаља.

На Скупштини одржаној у новембру 2012. године на Филолошком факултету у Београду, изабрано је ново руководство Удружења .

УПФСЈ члан FIPF-e

Удружење професора француског језика Србије постало је члан Међународне федерације професора француског језика (FIPF), јуна месеца 2000. године.

Услови за приступање чланству подразумевају следећи поступак: поднети доказе о регистрованом удружењу као невладиној организацији у земљи матици, приложити примерак Статута удружења на француском језику, прилагођеног нормама, задацима и циљевима предвиђеним Статутом FIPF-e, плаћати у важећој валути годишњу чланарину која се одређује према броју чланства ( 60 € до 100 чланова, 80 преко 100, итд. ).

Као што су неки приметили, Удружење покреће FB страницу (неке колеге су већ лајковале). Можете активно да нас пратите и на тој друштвеној мрежи.