Галерија

Зимски универзитет 2013

Семинар у Нишу 13.12.2015.

Seminar u Leskovcu, 26. aprila 2014.


 

 

 

Зимски универзитет 2013

Отварање


 

 

 

 

 

 

 

 

Радионице


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Семинар у Смедереву, јесен 2012.

XIII СВЕТСКИ КОНГРЕС ПРОФЕСОРА ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА, 2012.

На XIII светском конгресу професора француског језика у организацији FIPF-a (la Fédération internationale des professeurs de français), одржаном од 21. до 26. јула 2012. у Дурбану (Јужно-афричка република) присуствовала је и председница УПФС, г-ђа Татјана Шотра. Својим присуством на светским и европским скуповима УПФJС наставља сарадњу са удружењима и колегама из целог света и из непосредног окружења наше земље, активно учествујући са својим предлозима и стручним прилозима на скуповима секције „CECO“ (la Commission de l'Europe Centrale et Orientale), у дискусујама и на округлим столовима који покрећу све проблеме из домена наставе/учења француског језика као и статуса професора француског језика. На завршној скупштини представница Србије учествовала је у гласању за ново предесдништво FIPF-a са два гласа ( којима располаже наше удружење, пропорционално броју чланова), као и у гласању за председништво регионалне Комисије за средњу и источну Европу којој УПФJС припада.

Ближе информације о Конгресу видети на сајту Accueil | 13e Congrès mondial de la FIPF

Durban 2012

Семинар у Шапцу, пролеће 2012.


 

 

 

 

Зимски универзитет 2012.


 

 

 

II европски конгрес, Праг 2011


 

 

 

 

Зимски универзитет 2011.


 

 

 

 

 

X Светски конгрес, Париз 2000.


Конгресна дворана у Паризу -  Представници Србије и Црне Горе

XII Светски конгрес FIPF-a, Квебек 2008.


Конгресна дворана – Генерална скупштина

 

Новоизабрано председништво FIPF 2008:
Председник (у средини): г. Jean-Pierre CUQ (Француска),
Потпредседница: гђа Peiwha CHI LEE (Тајван),
Потпредседник: Raymond GEVAERT (Белгија)

Новоизабрана и бивша председница Комисије CECO,
гђа Doina SPITA (Румунија) (лево) и
гђа Janina Zielinska (Пољска) (десно).


Гласање представника Србије за ново председништво FIPF.