FIPF

FIPF (Féderation internationale des professeurs de français), међународна невладина организација основана 1969. г. окупља око 80.000 наставника француског језика, чланова 172 удружења чији је циљ да:

  • унапреди наставу француског језика у целом свету
  • прошири размене и дијалог међу наставницима француског језика (конгресима, часописима, сајтовима, разменама)
  • подржи и унапреди производњу педагошког материјала
  • удружи снаге свих који се залажу за развијање комуникације на француском језику
  • развија солидарност свима учини пристуачном наставу француског језика
  • допринесе да француски остане важна компонента у развоју плурилингвизма и дијалога међу културама

Федерација ради по регионалним комисијама којих има укупно 8 и то: LA CFLM (La Commission du Français Langue Maternelle), L'APFA-OI (La Commission pour l'Association des Professeurs de Français d'Afrique et de l'Océan Indien), LA CAN (La Commission pour l'Amérique du Nord), LA CAP (La Commission pour l'Asie et le Pacifique), LA CECO (La Commission d'Europe Centrale et Orientale), LA CEO (La Commission pour l'Europe de l'Ouest), LA CMA (La Commission du Monde Arabe), LA COPALC (La Commission pour l'Amérique Latine et la Caraďbe).

Председништво FIPF-е изабрано на Светском конгресу у Квебеку 2008: Jean-Pierre CUQ (Француска), председник, Dario PAGEL (Бразил), почасни председник, Peiwha CHI LEE (Тајван), потпредседник, Raymond GEVAERT (Белгија), потпредседник, Madeleine ROLLE-BOUMLIC (Француска) генерални секретар и благајник.

Наше Удружење припада Комисији CECO чија је председница г-ђа Doina SPITA (Румунија).

Председништво FIPF-e бира се сваке четврте године тајним гласањем, последњег дана Генералне скупштине Светског конгреса професора француског језика. Свако удружење- члан, чији представници присуствују Конгресу (које је платило годишњу чланарину), има право на онај број гласачких листића који одговара броју његовог чланстава (1 гласачки листић на 51 члана).

Присуство сваког удружења-члана на светским конгресима од велике је важности како професионалне (успоставити контакте, разменити искуства, пратити све педагошке токове у настави француског језика итд) тако и политичке (потврдити својим учешћем у стручном и службеном делу којем припадају и дискусије и гласање да је земља земља чије је удружење представљано присутна на међунарадној сцени и да припада великој породици франкофилних и франкофоних земаља).

Представници нашег Удружења учествовали су на два светска конгреса и то: X светски конгрес, Париз 2000. када је УПФЈ (тада Србије и Црне Горе) званично проглашено чланом FIPF-e и када је први пут учествовало у гласању за избор Председништва (са 1 гласачким листићем пропорционално броју чланова), и XII Светски конгрес, Квебек 2008. (УПФЈС учествује са рефератом на стручном делу и у гласању за Председништво са 2 гласачка листића).