Kontakt

Удружење професора француског језика Србије

Филолошки факултет
Катедра за француски језик
Студентски трг 3
11000 Београд
E-mail: udruzenje.francuski(at)gmail.com

Председништво:

др Иван Јовановић, председник,
Тел: 064 999 73 89

Мирјана Радонић, потпредседник,
Тел: 064 172 39 11

Бранка Радоњић , потпредседник,
Тел: 064 133 33 78

др Војка Миловановић, секретар
Тел: 060 091 97 18

др Ана Дробњаковић, благајник,

Надзорни огран:

Др Љиљана Ђурић
Валентина Поповић
Дејан Јанковић

Секције Удружења и координатори:

Секција за промоцију француског језика - Анастазија Јадријев Дошеновић - promofr@yahoo.fr

Позоришни фестивал Игор Илић ftlf.belgrade@hotmail.com

Kooрдинатор за средње школе - Марина Чарапић

Координатор за основне школе - Мирјана Радонић, тел. 064 172 39 11

Координатор за факултете - Ана Вујовић