Kontakt

Удружење професора француског језика Србије

Филолошки факултет
Катедра за француски језик
Студентски трг 3
11000 Београд
E-mail: udruzenje.francuski(at)gmail.com

Председништво:

Татјана Шотра-Катунарић, председник,
Тел: 063 78 55 334

Милена Милановић, потпредседник,
Тел: 063 77 11 081

Биљана Константиновић, потпредседник,
Тел: 063 829 30 75

Данијела Милошевић, секретар
Тел: 064 161 9 161

Aлександра Војводић, благајник,
Тел: 064 44 05 417

Надзорни огран:

Др Љиљана Ђурић
Валентина Поповић
Дејан Јанковић

Секције Удружења и координатори:

Секција за промоцију француског језика - Анастазија Јадријев Дошеновић - promofr@yahoo.fr

Позоришни фестивал Игор Илић ftlf.belgrade@hotmail.com

Kooрдинатор за средње школе - Марина Чарапић

Координатор за основне школе - Мирјана Радонић, тел. 064 172 39 11

Координатор за факултете - Ана Вујовић