Како се учланити у Удружење?

Према Статуту Удружења, члан може да постане сваки професор француског језика, који попуни приступницу и уплати чланарину. За једну календарску годину чланарина износи 500,00 динара, а треба је уплатити на рачун 205-26159-84 код Комерцијалне банке. У рубруку позив на број упишите чланарина.

Упитник

Лични подаци

Подаци о послодавцу

(основна, средња, приватна школа, факултет,...)